Läkarförbundet

Hej, jag undrar hur länge läkarförbundet har ingått i Saco? Ingår läkarnas löner numera i hela gruppen "akademiker" ? Även tandläkarförbundet?

Enl en rapport fr 2010 ingick läkarna nämligen inte i Sacos lönestatistik, vill veta när förändringen skedde.

Kommentarer

 • Hej Julia,

  Läkarförbundet har varit medlem i Saco sedan 1947, det vill säga det år Saco bildades.

  Förvirringen här gäller istället vår lönestatistik. Grovt kan man säga att vi har två källor för lönestatistik. Det är dels den enkät om löner m.m. som merparten av Sacoförbunden skickar ut till sina medlemmar varje höst, och dels statistik vi får från olika arbetsgivarorganisationer via statistikavtal. Eftersom definitioner och klassificeringar, t ex yrkes- och befattningsindelningar, inte är jämförbara redovisar vi alltid statistik från de olika källorna var för sig.

  Läkarförbundet och Tandläkarförbundet hör till de förbund som inte gör någon löneenkät. Följaktligen är de inte heller med i de statistikredovisningar som baseras på den här enkäten. Däremot ingår de i den statistik vi får från exempelvis Arbetsgivarverket samt Sveriges kommuner och landsting.

  Inom offentlig sektor har vi haft statistikavtal med arbetsgivarorganisationerna sedan slutet av 1980-talet och både Läkarförbundet och Tandläkarförbundet har funnits med i den statistiken sedan dess.

  Jag hoppas att detta var svar på dina frågor!

  Vänligen,
  Kristina Redaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.