Till senaste kommentaren

Kortare arbetsvecka och rätt att jobba deltid, vad tycker Saco?

Vissa politiska partier föreslår en kortare arbetsvecka heltid) men det finns nog en majoritet för att behålla 40 timmars arbetsvecka i framtiden.

Vilka branscher har genom kollektivavtal gått före politikerna och förhandlat fram kortare arbetstider? Är det vanligare inom Saco-yrken att arbetstidsveckan börjar minska än i TCO-yrken och LO-yrken?

Finns det något yrke där kollektivavtal säger att en heltid ska vara 35 timmar i veckan? Eller 30 timmar?

Vad har Saco för inställning till kortare arbeetsvecka (kortare heltidsvecka)?

Och vad tycker Saco om att kunna gå ner i tid på sin arbetsplats och även gå ner i lön? Alltså inte förändring av synen på heltidsveckan på 40 timmar. Utan möjligheterna att jobba deltid.

Många kanske skulle vilja jobba deltid, 25-30 timmar i veckan. Pengar är ju inte allt. Men individens förhandlingsutrymme för att gå ner i arbetstid är kanske litet i många fall. Men om möjligheten att gå ner i arbetstid stärks genom kollektivavtal blir det enklare för individen.

Till exempel skulle man kunna skriva in i kollektivavtal att den som har jobbat på samma arbetsplats i minst fyra år har rätt att gå ner i arbetstid från 100% till 70% i veckan. Det skulle öka valfriheten för de anställda om den rätten slogs fast i kollektivavtal.

Vad har Saco för syn på heltidsvecka och möjligheter till deltid? Och i vilka branscher har man förhandlat fram en kortare arbetsvecka?
Johnny S. Eriksson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Johnny!
   
  Tack för din kontakt med frågor till oss här på Saco.

  När det gäller Sacos allmänna hållning i frågor om arbetstid är den att vi inte vill att det ska regleras i lagstiftning (varken om arbetstidsförkortning eller rätt till deltid eller heltid) utan det är en fråga som kollektivavtalsparterna ska hantera.

  När det gäller dina frågor om eventuell befintlig kollektivavtalsreglering av veckoarbetstidsmåttet för heltid är det en minst sagt omfattande fråga att försöka reda i och beskriva. Det finns ju hundratals kollektivavtal på svensk arbetsmarknad om just arbetstid. Det är också så att Saco som centralorganisation inte själv ägnar sig åt dessa förhandlingar. Kollektivavtalsförhandlingar sköts av förbunden själva och då ofta i olika konstellationer dem emellan beroende på bransch och avtalsområde.
   
  Rent allmänt kan det om kollektivavtal i frågan om veckoarbetstidsmåttet för heltid sägas att det förekommer att avtal anger ett något lägre heltidsmått än 40 timmar per vecka, säg ca 38 timmar. Det är också vanligt att centrala kollektivavtal om bland annat arbetstid blir föremål för mer eller mindre långtgående verksamhetsanpassningar t ex beroende på omfattningen av natt- eller skiftarbete etc. Inom ett och samma avtalsområde kan det redan på central nivå för vissa personalkategorier t ex vid natt- eller skiftarbete förekomma särskilda regleringar av heltidsmåttet. Det finns också kollektivavtal om möjlighet att gå ned i arbetstid efter en viss ålder, där lön och tjänstepensionsavsättningar kan motsvara ett högre arbetstidsmått än den deltid individen arbetar, för att få en mer flexibel övergång till pension.
   
  Utöver den typen av särskilda undantagsregleringar för vissa branscher eller personalkategorier är det nog ovanligt med mer generella arbetstidsförkortningar ner till säg 30 timmars arbetsvecka för heltid.
   
  Det är mot denna bakgrund som du förstår svårt att ge någon riktigt tydlig bild av kollektivavtal om regleringen av veckoarbetstidsmåttet för heltid.

  Vänligen,
  Kristina Redaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.