Individuell lön och löneutveckling?

Hej!
Enligt min arbetsgivare så innebär individuell lönesättning att man bara har rätt till löneförhöjning om man presterar utöver vad som förväntas av en. Dvs att om man presterar det som förväntas får man behålla sin lön. Stämmer det med Sacos syn? Jag trodde att alla har rätt till en viss löneutveckling om man nu inte misssköter sig. T ex har jag som har varit föräldraledig i drygt ett år inte kunnat prestera mer än normalt och skulle med arbetsgivarens resonemang inte ha rätt till någon löneförhöjning. Det skulle då innebära att jag halkar efter för att jag varit föräldraledig och så ska det väl ändå inte vara?
/statligt anställd
Ann-Christine Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Ann-Christine!

  Tack för din kontakt med oss här på Saco och för din fråga angående lön.

  Svensk lönebildning har över tid kommit att bli alltmer decentraliserad så att lön sätts mer nära medarbetaren och ofta genom någon form av dialog mellan chef och medarbetare.

  Ett centralt löneavtal om lokal, individuell och differentierad lönesättning anger normalt de yttre förutsättningarna för löneöversyn som sedan ofta anpassas till den lokala verksamheten t ex i form av mer konkreta lönekriterier mm.

  Hur en lokal arbetsgivare sedan kommer att differentiera lönepåslagen kan variera.

  Det låter dock lite konstigt att en ”normalgod prestation enligt förväntan” skulle leta till en ”nollning”. Vad gör man då med den som presterar sämre än förväntan? Avtalet möjliggör inte lönesänkningar vid den årliga löneöversynen.

  En annan sak är att den som är eller har varit föräldraledig inte ska komma sämre ut än vad som hade varit fallet om man inte varit föräldraledig. Detta följer av lagstadgad reglering om förbud mot diskriminering.

  Jag tycker att du ska ta kontakt med din lokala Saco-S-förening vid myndigheten ifråga och be dem titta närmare på din situation och chefens påstående om synen på förutsättningarna för en möjlig löneutveckling. Det du beskriver låter utan mer detaljer onekligen lite konstigt.

  Jag vill avslutningsvis förtydliga att vi här på Saco inte utgör part i de löneavtal som lägger de grundläggande förutsättningarna för den lokala lönebildningen. På statlig sektor är det Saco-S som utgör part gentemot Arbetsgivarverket. Trots namnet Saco-S har detta inte någon direkt koppling till Saco som centralorganisation för de olika akademikerförbunden.

  Dina frågor och din situation behöver därför vid behov tas om hand av dina lokala Saco-S-företrädare, som i sin tur får stöd av det ”kontaktförbund” som har flest medlemmar på myndigheten ifråga.

  Jag hoppas att detta kan fungera som ett första svar på de frågor du ställt.

  Vänligen,
  Kristina Redaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.