Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur fungerar det med föräldralön och föräldrapenning?

Som blivande förälder undrar jag hur det fungerar med föräldralön och föräldrapenning. Vad innebär föräldralön?

Kommentarer

  • Hej,

    Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

    Läs mer om föräldralön och räkna ut hur mycket just du kan få på den här sidan.

    Vänligen,
    Daniel
  • Hej
    Baserar sig föräldralönen på lönen man har precis innan föräldraledighet eller en sammanslagning av årslönen?
    Caroline Johansson
  • Hej Caroline,

    Hur föräldralönen ska beräknas varierar mellan olika avtal. Därför bör man kontrollera vad som gäller på den egna arbetsplatsen. Vi på Saco känner dock inte till något avtal där föräldralönen inte baseras på den aktuella lönen. Att föräldralönen baseras på den aktuella lönen innebär även att en lönehöjning under föräldraledigheten ger en högre föräldralön.

    Vänligen,
    Agnes Redaktör
  • Hej! Jag har rätt till 365 dagars föräldralön från min arbetsgivare. Är det kalenderdagar? Alltså, får jag bara föräldralön under första kalenderåret, och sen brinner det inne, eller 365 dagars uttagna föräldradagar? Jag tar just nu ut endast 3 dagars föräldrapenning i veckan, och undrar om det är smartare för mig att ta ut fler dagar för att maximera föräldralönen?
    Anna
  • Hej Anna,

    Tack för din fråga och jag ber om ursäkt för sent svar!

    I det här fallet råder jag dig att dels kontakta HR-avdelningen på din arbetsplats för att höra efter hur uttag av föräldrapenning får ske, och dels ditt Sacoförbund för ytterligare rådgivning. Villkoren för föräldrapenningen framgår av kollektivavtalet.

    Vänligen,
    Kristina Redaktör
  • Hej,
    Kan arbetsgivaren utöka möjligheten att ta föräldraledighet fler än tre perioder om året om trots att det står tre perioder i kollektivavtalet? Dvs får man frångå kollektivavtalet till förmån för arbetstagaren.
    Malin
  • Hej Malin,

    Tack för din fråga!
    Jag rekommenderar att du kontaktar det förbund som har träffat kollektivavtalet för att få hjälp med hur kollektivavtalet ska läsas.

    Generellt, kan dock sägas att det går att träffa en annan överenskommelse med sin arbetsgivare om man är överens, se exempelvis:
    https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/foraldraledighet/foraldraledig-medarbetare

    Vänligen,
    Kristina Redaktör
  • Är föräldralön vanligt även inom yrken där TCO och LO har slutit kollektivavtal eller är det främst Saco-yrken som har förhandlat fram föräldralön i kollektivavtalen?
    Johnny S. Eriksson
  • Hej Johnny!

    Tack för din kontakt med oss här på Saco.

    Det är överlag vanligt att kollektivavtal även omfattar utökade förmåner vid föräldraledighet där arbetsgivaren åtar sig att komplettera föräldrapenningen från försäkringskassan ovanför den nivå och brytpunkt som följer av lagstiftning. Den kollektivavtalade ersättningen brukar benämnas föräldralön eller föräldrapenningtillägg.

    Inom offentlig sektor; staten samt kommuner, landsting och regioner, gäller normalt samma villkor oavsett facklig tillhörighet och facklig avtalspart. I såväl statlig som kommunal sektor har man rätt till kompletterande ersättning från arbetsgivaren så länge man är föräldraledig med stöd av föräldraledighetslagen.

    Även inom privat sektor är kollektivavtalad föräldralön/föräldrapenningtillägg vanligt förekommande men förutsätter att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Villkoren för föräldralön/föräldrapenningtillägg skiljer sig också mellan olika avtalsområden. En vanlig begränsning är att förmånen betalas ut som längst i 6 månader. Inom LO-kollektivet krävs även att man själv ansöker om ersättning hos AfA-försäkring.

    Vänligen,
    Kristina Redaktör
  • Hej,
    Om det blir förseningar i utbetalningen av föräldralönen har man rätt till % komp?
    NA
  • Hej!

    Kontakta ditt Sacoförbund för att få rådgivning i specifika fall gällande föräldralön. Kontaktuppgifter till samtliga Sacoförbund finns här.

    Vänligen,
    Kristina Redaktör
  • Hej.
    Blir föräldralön mindre om man endast tar ut 2-3 d av föräldrapenning istället för 7 d / v eller är föräldralön oberoende av antalet dagar man tar ut?

    Blivande mamma
  • Hej!

    Kontakta gärna ditt Sacoförbund för att få rådgivning kring föräldralön och föräldrapenning. Kontaktuppgifter till samtliga Sacoförbund finns här.

    Vänligen,
    Kristina Redaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.