Till senaste kommentaren

Hur blir jag skyddsombud på min arbetsplats?

Jag är intresserad av att bli skyddsombud på min arbetsplats. Hur går jag tillväga? Vem sköter om valet av skyddsombud, facket eller min sektion?

Hur många skyddsombud kan varje arbetsplats ha samtidigt?

Kommentarer

  • Det är den lokala fackliga organisationen som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren som utser skyddsombud. Saknas en sådan lokal facklig organisation är det arbetstagarna själva som utser skyddsombud. Skyddsombud utses normalt för tre år i taget, om inte anställningsförhållandena eller omständigheterna i övrigt medför att någon annan tidsperiod är lämpligare.

    Hur många skyddsombud ett arbetsställe bör ha bestäms utifrån arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. I första hand ska de som väljer skyddsombud avgöra antalet. I praktiken innebär det att den eller de lokala fackliga organisationerna som finns på arbetsstället bestämmer hur många skyddsombud som bör finnas. Det ska sammantaget finnas ett rimligt antal skyddsombud i förhållande till de behov som finns på arbetsstället. I lagstiftningen regleras därför inte hur många skyddsombud som ska finnas.

    Om det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dessa utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet och det företräder därför arbetstagarna i frågor som inte är begränsade till ett specifikt skyddsområde.

    En förutsättning för att ett skyddsombud ska kunna omfattas av de befogenheter och rättigheter som lagen ger dem gentemot arbetsgivaren är att arbetsgivaren har blivit underrättad om att skyddsombudet har utsetts.
    Agnes Redaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.