Byte av kontaktförbund?

Saco-föreningen på min arbetsbild har DiK som kontaktförbund. Nu har vi fått flest medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Ska vi då byta kontaktförbund?

Kommentarer

  • Kontaktförbundet är inte knutet till en enskild arbetsplats, utan till det centrala kollektivavtalet. Vilket förbund som ska vara kontaktförbund avgörs av alla Sacoförbunds medlemmar inom avtalsområdet. Ibland finns det både ett kontaktförbund och ett biträdande kontaktförbund (som då är näst störst på avtalsområdet).

    Det är inte ovanligt att en arbetsplats/arbetsgivare kanske bara har medlemmar från ett par Sacoförbund och få eller inga från kontaktförbundet, medan det på andra arbetsplatser enbart finns medlemmar från kontaktförbundet.

    Ibland kan förbunden sinsemellan bestämma att ett annat förbund tar över kontaktförbundsrollen för att de har flest medlemmar, men det är ovanligt.
    Agnes Redaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.