begära förhandling vid lönerevision

Hej, jag undrar vad som händer om jag begär en förhandling i samband med en årlig lönerevision/löneöversyn? Riskerar jag att bli utan eller få en sämre löneutveckling än om jag avstår denna begäran? Har jag möjlighet att få en bättre löneutveckling om jag begär detta? Får jag eller facket tillgång till arbetsgivarens fördelningsförslag om jag begär detta? Vi har ingen lokal SACO-S förening på min arbetsplats just nu, vem kommer då att sköta förhandlingen?
Jag undrar också hur ett lönesamtal/lönesättande samtal egentligen ska gå till. Min erfarenhet från både kommunalt och statligt arbete är att jag bara får en summa att ta ställning till och förväntas skriva under på (statligt) att jag accepterar, alternativt begära en såkallad 'förhandling', detta möte kompletteras normalt av mer eller mindre bra argument för att man satt den lön man satt. Inget lönesamtal innan detta och inget egentligt samtal vid tillfället för presentationen av summan heller. Är detta verkligen det som avses med et lönesamtal? Vi har förvisso 'medarbetarsamtal', men dessa är uttryckligen inte lönesättande samtal.
Statligt anställd SACO-S medlem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.